Når man tilmelder sig Green Times turneringer, giver man samtidig samtykke til, at vi kan indhente oplysninger vedr. spillerens hcp. register i dennes hjemmeklub. Hvis ikke man kan tilslutte sig dette, skal man ikke tilmelde sig.

Indtil vi kan gennemskue konsekvensen af det nye hcp. system, der indføres fra d. 1.1.2021, forbeholder vi os ret til at se på en spillers hcp. og resultater i 2020, og hvis vi finder, der er for stor diskrepans fra det ”gamle” til det ”nye” hcp., vil vi anslå det hcp. som vi mener, er retvisende for spillerens aktuelle spillestyrke.