Tournament Advisory Board
Hos Green Time tager vi golfreglerne og handicapreglerne alvorligt. Vi har derfor nedsat et panel, der tager stilling til spørgsmål, der måtte opstå i løbet af sæsonen. Panelet tager også sager op af egen hånd som f.eks. undersøgelse af spilleres handicap. Hvis der er mistanke om ”handicappleje”, bliver hjemmeklubben kontaktet og forholdet undersøgt. Eksempelvis ser vi meget på, om en spiller har indleveret mange EDS runder, hvor de konsekvent er gået op i hcp., mens de i turneringer spiller bedre end handicap. I de tilfælde gør vi klubben opmærksom på forholdet, og beder dem tage affære.

Under alle omstændigheder kan vi som arrangør beslutte, at en spiller skal spille fra et lavere hcp. end vedkommende er registreret til, hvis vi mener, at dette ikke er retvisende. Det lavere hcp. vil i så fald kun gælde i de turneringer, vi arrangerer.
Panelet består af: Ole Dybdal Nielsen (DGU-dommer og formand for Regel- og handicapudv. i Simon’s Golf Club), Henrik Bergqvist, indehaver af Green Time, medlem af PGA og tidligere Tournament Director på bl.a. Challenge Touren), Johnny Hansen, lægmand, medlem af Hedeland Golfklub.