Hcp. systemet er helt enestående for golfsporten i forhold til alle andre sportsgrene. Det gør, at vi kan konkurrere imod hinanden, selv om der styrkemæssigt er store forskelle.

Det nye hcp.system, WHS, er et forsøg på et system, der kan bruges på tværs af alle klubber og alle lande. Ideelt set bør vi nu kunne konkurrere og sammenligne os med spillere fra andre lande. Det er jo helt fantastisk!

Med det nye system følger også større ansvar til den enkelte spiller, for at systemet overhovedet skal give mening. Det tror jeg desværre, der er alt for mange spillere, der ikke er opmærksomme på og klubberne har forsømt at formidle denne helt afgørende forskel i forhold til tidligere systemer. Hermed en opfordring til spillere og klubber om at læse nedenstående grundigt og efterleve dem:

De nye hcp.regler siger om spillerens ansvar:

Regel 1 siger, at man ikke må omgå reglerne med det formål at opnå en unfair fordel. Det er f.eks. når man bevidst indleverer scores, der er dårligere end ens reelle spillestyrke med det formål at opnå et højere hcp.

I det ”gamle” system, skulle der virkelig mange scores til, før man flyttede sig væsentligt i hcp., eksempelvis skulle man aflevere 25 runder dårligere end hcp. inkl. bufferzone for at gå 2,5 op i hcp.

Sådan er det ikke i dag, hvor det i nogle tilfælde næsten kan ske fra den ene dag til den anden.

Vi har set eksempler på spillere, der har et markant højere stabelford gennemsnit i turneringer, end i private runder. I de tilfælde vælger vi at skønne spilleren ned i hcp., når denne deltager i turneringer arrangeret af Green Time. Det er sket i tre tilfælde i år.

Pkt. 7 siger, at spilleren er ansvarlig for at indlevere scores for at give et rimeligt billede af sin demonstrerede spillestyrke. Mao. hvis man spiller jævnligt bedre end sit hcp., er man forpligtet til at indlevere scores, så man kommer ned i det hcp., der passer til ens spil.

For nyligt deltog jeg selv i en landsfinale (ikke arrangeret af Green Time), og her vandt vinderholdet med 80 point (to spilleres sammenlagte stabelfordscores ud fra 7/8 hcp.). Den ene halvdel af vinderholdet scorede 48 point – 52 point med fuldt hcp.

Man kan med rimelig grund have sine tvivl, om denne spiller har levet op til sit ansvar i det nye hcp. system.

For nyligt har vi i Green Time frataget en spiller sine præmier på baggrund af, at vi ikke mente, han havde levet op til sit ansvar i flg. Regel 1 om Spilleransvar.

Det er aldrig en rar beslutning af skulle tage, men hensynet til alle de andre spillere vejer tungt, og det må aldrig blive sådan, at man fra starten af sæsonen kan planlægge, hvilke dejlige rejser, man skal vinde. Med andre ord; Green Times turneringer er ikke et ”tag selv bord”. Man skal gøre sig fortjent til sin præmie. Det er hele ideen med de flotte præmier. Man skal mærke spændingen, når man går godt, og kører en god runde hjem, der MÅSKE er nok til at vinde den store præmie.

Alle, der deltager i Green Times turneringer, vil blive kigget efter i sømmene, hvis de indleverer MEGET gode scores.

Dette for at alle skal have en fair chance og god golf på dagen belønnes. Usandsynlig god golf som i ovenstående eksempel kan betyde, man bliver frataget sin præmie.